O nás

Uplatňujeme alternativní pedagogické směry:
 • Prvky respektujícího přístupu, intuitivní pedagogiky, učení prožitkem a další
Klademe důraz na ekologický rozměr a provoz:
 • Hračky a vybavení z přírodních materiálů převažují
 • Ekologické mycí a hygienické prostředky
 • Enviromentální výchova (aktivní zapojení dětí do péče o své okolí)
 • Vlastní zeleninová zahrádka
Seznamujeme děti s okolním světem:
 • Procházky a výlety po okolí
 • Návštěvy okolních farem, chovatelů a pěstitelů
 • Výlety za kulturou (divadelní představení v místní  mš, výstavy na témata, která děti aktuálně zajímají nebo která zapadají do probíhajícího programu
 Poznáváme  tradice, zvyky, obyčeje a lidová řemesla:
 • Společné oslavy dožínek, slunovratu, masopustu, vítání jara i zimy aj.
Neopomíjíme předškolní vzdělávání:
 • Venku i v zázemí formou her, za využití přírody i pracovních listů a pomůcek
Organizujeme kroužky pro děti a akce pro veřejnost:
 •  Sportovní příprava se zaměřením na lyžování a dětský klub Permoníček
 •  Akce zaměřené na tvůrčí práce, environmentální výchovu, sportovní klání
 • Letní příměstské tábory 

Keramika Iva

Proč právě PERMONÍK?

Název LMŠ Permoník souvisí s Černou Horou a nevznikl náhodně. Chtěli jsme do názvu školky postavičku, která bude děti provázet při hrách, v pohádkách, rukodělných a výtvarných činnostech, bude jim pomáhat při učení se novým věcem, poznávání přírody atd.
Permoníci obecně jsou mýtické bytosti vyskytující se zejména v dolech a důlních štolách, tedy zejména v podzemí. V bájích, pohádkách a mýtech se jedná o zvláštní podzemní skřítky, kteří horníkům někdy pomáhají a někdy prý i úmyslně škodí. Tito skřítci jsou, stejně jako horníci, černí – stejně jako Černá Hora. Navíc označení pochází z německého výrazu Bergmann – muž z hory – Černé Hory :-)