O nás

„venku za každého počasí“

„bez zdí a plotů“

„není špatné počasí, pouze špatné oblečení“

 

obr

 

Naše lesní mateřská škola Permoník vychází vstříc rodičům, kteří hledají „alternativní“ způsoby výchovy a uvědomují si, že přírodní prostředí je výzva, kterou nenahradí žádné jiné cílené motivační programy. Příroda se u nás stává hlavním pedagogem, pomáhá u dětí rozvíjet důležité kompetence jako je kreativita, samostatnost, sociální dovednosti, schopnost plánování, vytrvalost, sebedůvěra, schopnost koncentrace a v neposlední řadě zvyšuje jejich tělesnou zdatnost a posiluje imunitu, jenž je nejlepší prevencí nemocí.

V našem pedagogickém přístupu kombinujeme znalosti alternativních pedagogických směrů, zejména přístupu Respektovat a být respektován manželů Kopřivových a dalších. Důležitý je pro nás také ekologický rozměr a provoz školky. Pro správný rozvoj dětí upřednostňujeme hračky a vybavení z přírodních materiálů. Pěstujeme v dětech odpovědný postoj k přírodě, uplatňujeme enviromentální výchovu, aktivně zapojujeme děti do péče o životní prostředí. Děti také pečují o vlastní zeleninovou zahrádku a drobné zvířectvo. Díky našemu zkušenému pedagogickému týmu se děti naučí pracovat s hlínou, poznají různé výtvarné techniky, zahrají si na hudební nástroje, vyzkouší si širokou škálu sportů, naučí se pojmenovávat rostliny, živočichy, houby, souhvězdí, vázat uzly, lézt na stromy a mnoho dalšího.

Rádi bychom děti aktivně seznamovali s prostředím, ve kterém žijí. Kromě pobytu v lese a procházek do okolí s dětmi navštěvujeme okolní farmy, chovatele a pěstitele. Budeme děti seznamovat také s kulturním prostředím, plánujeme návštěvy výstav, divadel, knihovny, pro podporu rozvoje sociálního cítění uspořádáme také setkání se seniory. Chceme podporovat poznávání a rozvoj tradičních zvyků a lidových řemesel.

V rámci přípravy na budoucí vzdělávání plánujeme zejména pro starší děti formou  her a cvičení rozvoj smyslového vnímání, paměti a pozornosti, myšlení a matematický představ, rozvoj motoriky aj. Součástí programu jsou také návštěvy základní školy, aby se děti poté ve známém prostředí snáze adaptovaly na školní režim a výuku.

Od září 2015 rovněž nabízíme zájemcům zájmové kroužky – Zázraky přírody, Sportovní příprava se zaměřením na lyžování a děstký klub Permoníček. Pro rodiče s dětmi a starší děti organizujeme akce zaměřené na turistiku, tvůrčí práce, lidová řemesla a environmentální výchovu, a letní příměstské tábory.

Keramika IvaProč právě PERMONÍK?

Název LMŠ Permoník souvisí s Černou Horou a nevznikl náhodně. Chtěli jsme do názvu školky postavičku, která bude děti provázet při hrách, v pohádkách, rukodělných a výtvarných činnostech, bude jim pomáhat při učení se novým věcem, poznávání přírody atd.
Permoníci obecně jsou mýtické bytosti vyskytující se zejména v dolech a důlních štolách, tedy zejména v podzemí. V bájích, pohádkách a mýtech se jedná o zvláštní podzemní skřítky, kteří horníkům někdy pomáhají a někdy prý i úmyslně škodí. Tito skřítci jsou, stejně jako horníci, černí – stejně jako Černá Hora. Navíc označení pochází z německého výrazu Bergmann – muž z hory – Černé Hory :-)