O nás

„NEVYTVÁŘÍME NOVÝ ZPŮSOB VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, POUZE SE VRACÍME K TOMU,
CO SE Z NAŠEHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA VYTRATILO!“

 

 Zřizovatelem lesní mateřské školy Permoník je spolek LMŠ Permoník, který vznikl s cílem podporovat u dětí zdravý tělesný i duševní rozvoj, motivovat je ke zdravému životnímu stylu, utužovat jejich vztah k přírodě a její ochraně. Provoz školky jsme zahájili v září 2014.

Jsme hlavními členy Asociace lesních mateřských škol, která sdružuje iniciativy inspirované myšlenkou lesní mateřské školy a připravuje podklady pro legislativní změny, jejichž cílem je uznání lesních mateřský škol jako plnohodnotné alternativy ke klasické mateřské škole.

Přírodní prostředí je výzva:

 • Příroda jako hlavní pedagog rozvíjející u dětí kreativitu, samostatnost, sebedůvěru, schopnost plánování a koncentrace
 • Pomáhá budovat a posilovat imunitu a zvyšovat tělesnou zdatnost

Uplatňujeme alternativní pedagogické směry:

 • Prvky respektujícího přístupu, intuitivní pedagogiky, učení prožitkem a další

Klademe důraz na ekologický rozměr a provoz:

 • Hračky a vybavení z přírodních materiálů převažují
 • Ekologické mycí a hygienické prostředky
 • Enviromentální výchova (aktivní zapojení dětí do péče o své okolí)
 • Vlastní zeleninová zahrádka

Seznamujeme děti s okolním světem:

 • Procházky a výlety po okolí
 • Návštěvy okolních farem, chovatelů a pěstitelů
 • Výlety za kulturou (divadelní představení v místní  mš, výstavy na témata, která děti aktuálně zajímají nebo která zapadají do probíhajícího programu)

 Poznáváme  tradice, zvyky, obyčeje a lidová řemesla:

 • Společné oslavy dožínek, slunovratu, masopustu, vítání jara i zimy aj.

Neopomíjíme předškolní vzdělávání:

 • Venku i v zázemí formou her, za využití přírody i pracovních listů a pomůcek

Organizujeme kroužky pro děti a akce pro veřejnost:

 •  Sportovní příprava se zaměřením na lyžování a dětský klub Permoníček
 •  Akce zaměřené na tvůrčí práce, environmentální výchovu, sportovní klání
 • Letní příměstské tábory 

Keramika IvaProč právě PERMONÍK?

Název LMŠ Permoník souvisí s Černou Horou a nevznikl náhodně. Chtěli jsme do názvu školky postavičku, která bude děti provázet při hrách, v pohádkách, rukodělných a výtvarných činnostech, bude jim pomáhat při učení se novým věcem, poznávání přírody atd.
Permoníci obecně jsou mýtické bytosti vyskytující se zejména v dolech a důlních štolách, tedy zejména v podzemí. V bájích, pohádkách a mýtech se jedná o zvláštní podzemní skřítky, kteří horníkům někdy pomáhají a někdy prý i úmyslně škodí. Tito skřítci jsou, stejně jako horníci, černí – stejně jako Černá Hora. Navíc označení pochází z německého výrazu Bergmann – muž z hory – Černé Hory :-)