Stravování

 Dopolední svačina

Dopolední svačinu připravují dětem rodiče s co nejmenším množstvím odpadu. Vše je nutné připravit tak, aby se dítě bylo schopno obsloužit samo.

 Oběd

Oběd je zajišťován dodavatelem dle preferencí většiny rodičů. Cena oběda zahrnuje i dovoz do jurty. Jídelníček splňuje zásady zdravé výživy a je možné jej přizpůsobit dietám a potravinovým alergiím dětí.

V rámci vzdělávacího programu si občas děti vaří samy za pomoci pedagogů. Při přípravě obědu pak využívají místních zdrojů surovin.

Odpolední svačina

Odpolední svačinu připravují dětem rodiče s co nejmenším množstvím odpadu. Vše je nutné připravit tak, aby se dítě bylo schopno obsloužit samo. Odpolední svačina musí být v jiném boxu než dopolední svačina.

Pitný režim

Láhev s pitím (nejlépe neslazeným), v zimních měsících termosku s teplým (ne horkým) čajem připravují dětem rodiče. V zázemí je v zimních měsících k dispozici neslazený ovocný nebo bylinkový čaj, od jara do podzimu pak pitná neperlivá voda k průběžnému doplňování. Cena čaje a pitné vody je součástí ceny stravného. Na dobrý pitný režim dětí dohlíží pedagog.

 

Stravné se hradí v hotovosti přímo v LMŠ Permoník podle skutečné docházky dítěte. Rodiče dostávají každý měsíc e-mailem výpis ceny za stravné.