Pedagogická koncepce

Jak pracujeme a z čeho vycházíme?

Již od pradávna se děti učily PŘIROZENOU NÁPODOBOU od lidí, kteří je bezprostředně obklopovali, a VOLNOU HROU, v které se učily všemu potřebnému, co dále uplatňovaly na své cestě poznávání. Proto se, jak prozrazuje naše motto, navracíme k tomu, co vnímáme, že se začíná z našich životů vytrácet – citlivý přístup k životu a způsob prožívání, získávání zkušeností tak, jak je pro dítě přirozené.

Naším cílem je vést dítě k SAMOSTATNOSTI a VLASTNÍ AKTIVITĚ  v poznávání, získávání zkušeností a jejich následné uplatňování. Dáváme proto pozor na příliš předpřipravené prostředí pro hru a poznávání, neboť to činí dítě na jeho cestě rozvoje závislým na podnětech z venku.

 

Enviromentální výchova

Je přirozenou a nenásilnou součástí každodenního programu. Nejvíce se děti o přírodě dozvídají tím, že ji PŘÍMO PROŽÍVAJÍ, a to ve všech jejích proměnách. Průvodci pracují s aktuálními situacemi a zájmem dětí, na kterém staví další aktivity. Dbají taktéž na to, aby děti nezatěžovaly abstraktními informacemi. Namísto toho navazují nové informace a dovednosti na to, co již dětí vědí a umí.

Cílem našeho enviromentálního působení na děti je samotná CESTA, na které se POZOROVÁNÍM a PŘIROZENOU NÁPODOBOU dítě učí o sobě samotném, jako aktivní součásti CELKU, v kterém každý náš čin může ovlivnit mnoho viditelného i toho, co je našim smyslům zprvu skryto.

 

Příprava na život aneb Předškolní vzdělávání

Z našeho pohledu jsou pro život a nástup do školy velmi důležité zejména:

  • Samostatnost a schopnost vnímat sám sebe (pojmenovat své pocity a potřeby…).
  • Schopnost se soustředit.
  • Schopnost dokončit práci, kterou začnu.
  • Schopnost spolupracovat a přizpůsobit se situaci.
  • Schopnost komunikovat a říci si o pomoc tam, kde si nevím rady.

Předškolní příprava je v LMŠ Permoník naplňována činnostmi, které jsou dětem přirozeně nejbližší – hra, příběhy, pohyb, rytmus a zpěv, nápodoba, prožitky, společné tvoření a činnosti každodenní potřeby, během kterých mohou děti projevit vlastní aktivitu. Samozřejmě vycházíme z RVP PV.