Vzdělávací program

„Proměny roku“

Při tvorbě školního vzdělávacího programu vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je v souladu se školským zákonem:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

Aktuální Školní vzdělávací program, který sepsala Lucie Punčochářová, DiS, je k nahlédnutí v jurtě.