Průběh dne

06.30 – 08.30    Příchody dětí, úklid jurty, v zimě zatápění, volná hra nebo individuální práce dle zájmu dítěte

08.30 – 09.00    Ranní kruh (na pozemku)

09.00                  Odchod do terénu (lesa)

09.30 – 10.00    Svačina

10.00 – 11.30    Vzdělávací činnost podle vzdělávacího programu

11.30 – 12.15    Návrat na pozemek, osobní hygiena, společné prostírání stolu, oběd

12.30 – 13.00    Vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek

13.00 – 14.00    Odpočinek, relaxace, spánek, čtení, vyprávění

13.30 – 14.30    Předškolní příprava

14.30 – 15.00    Svačina

14.30 – 16.00    Kreativní činnosti v návaznosti na probíhající program

15.30 – 16.30    Volná hra dětí podle zájmu, vyzvedávání dětí

 

Popsaný průběh dne je orientační!

V úterý probíhá kroužek Tvořivá dílna pod vedením Evy Nikolić (15.00 – 16.00)