Proč zvolit LMŠ Permoník

14 důvodů, proč zvolit zrovna naši školku:

 

 • celoroční vzdělávací a výchovnou péči dětem od 3 do 7 let zaměřenou na harmonický tělesný i duševní rozvoj pobytem v přírodě
 • v případě zájmu celotýdenní provoz od 6.30 do 16.30 hod.
 • možnost volby celodenní či dopolední docházky pouze vybrané dny v týdnu
 • individuální přístup – max. 16 dětí na dva pedagogy
 • pohyb na čerstvém vzduchu bez ohledu na rozmary počasí
 • kvalitní výuku inspirovanou alternativními pedagogickými směry
 • výchovu prožitkem – praktické dovednosti, tvůrčí činnosti, vnímání všemi smysly
 • pestrý a vyvážený program pro všestranný rozvoj – hudební, výtvarná, dramatická činnost, enviromentální výchova, výlety za poznáním atd.
 • nejen v posledním roce školky předškolní přípravu díky pedagogům s praxí
 • velké množství pomůcek a hraček didaktických hraček, Montessori hraček, zahradního náčiní, nářadí na písek, vybavení do přírody (lupy, dalekohledy, kompasy, buzoly, mikroskopy aj.)
 • neustále se vzdělávající pedagogy, kteří získávají inspiraci na školeních a seminářích, uplatňují zásady environmentální výchovy a pracují na svém osobním rozvoji
 • možnost účasti rodičů na výchovně-vzdělávacím programu
 • nové přírodní zázemí v podobě vytápěné mongolské jurty a dřevěného přístřešku
 • výbornou dostupnost MHD, autem, na kole či pěšky