Co je Permoníček

Dětský klub pro děti ve věku 1,5 – 3 roky a jejich aktivní rodiče

provozovaný  jednou za dva týdny ve středu od 9.30 do 11 hod. na pozemku LMŠ Permoník

Nejbližší setkání: 30.5., 16.6.

Pokud jste rádi venku a rádi si hrajete, přidejte se k nám! Protože přírodní prostředí je výzva!
P1070135

Co vás u nás čeká:

  • pohybové i kreativní hry, říkanky
  • jednoduchá tvoření
  • procvičení všech smyslů
  • přiblížení běhu přírody a významných události roku
  • předem připravené pomůcky

 

Vedoucí kroužku: Veronika Čillíková

Do klubu je potřeba se předem přihlásit na email: vercamiska@volny.cz. Setkání proběhne při účasti minimálně tří dětí.

Cena jednotlivých vstupů je 50 Kč. 

Průběhem každého setkání děti provází maňásková postava Permoníčka, skrze kterou mohou i ty bojácnější děti lépe komunikovat s okolím. Náplň setkání kopíruje koloběh kalendářního roku, z něhož průvodce vybírá aktuální témata (lidové obyčeje, církevní svátky, pranostiky, sklízení ovoce, ukládání zvěře k zimnímu spánku atd.) a hravou formou je přibližuje dětem. Forma sdělení je vždy uzpůsobena věkovému rozpětí dětí a je nenásilně vložena do jednotlivých her. Průvodce pracuje s předem připravenými pomůckami tak, aby děti snáze pochopily jednotlivé souvislosti; mohly si dané téma tzv. osahat. Pomůckami se průvodce snaží rozvíjet u dětí všechny smysly včetně hrubé i jemné motoriky. Zároveň je seznamuje se zákonitostmi přírody a s jednoduchými říkankami a písničkami na dané téma.