Přihláška

Jak přihlásit dítě do LMŠ Permoník?

  • Nejdříve si prosím pozorně přečtěte Provozní řád LMŠ Permoník a vyplňte Přihlášku.
  • Podepsané přihlášky odevzdávejte kdykoliv v průběhu roku (osobně, poštou nebo naskenované emailem na tyto kontakty).
  • Po přijetí přihlášky si můžeme domluvit návštěvu u nás v zázemí LMŠ Permoník.
  • V případě přijetí dítěte je třeba uhradit příspěvek do data, které bude stanoveno individuálně.
  • Dále bude třeba podepsat s rodiči Smlouvu o péči o dítě a přinést Potvrzení od lékaře.
  • Pak už se budeme těšit na spoustu nových společných zážitků, poznávání a zábavy!