Děti přivítaly jaro

Dne 11.4.2015 děti a jejich rodiče důkladně prohledali louku i přilehlý les, aby našli klíč k odemčení jara. V lese si všichni zazpívali a zahráli na hudební nástroje vytvořené ze suché trávy, šišek, dřeva apod. Společné putování bylo ukončeno posezením u ohně a pojídáním špekáčků.