LMŠ

Informace o připravovaných a uplynulých akcích naleznete na našem FB – www.facebook.com/lmspermonik
Máte zájem organizovat tábory, týdenní schůzky, akce pro rodiny nebo výlety pro děti? Myslíte, že dokážete vést kroužek pro děti? Chcete prostě dělat něco smysluplného? Pak nás kontaktujte.