LMŠ

„NEVYTVÁŘÍME NOVÝ ZPŮSOB VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, POUZE SE VRACÍME K TOMU,
CO SE Z NAŠEHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA VYTRATILO!“

.

Zřizovatelem lesní mateřské školy Permoník je spolek LMŠ Permoník, který vznikl s cílem podporovat u dětí zdravý tělesný i duševní rozvoj, motivovat je ke zdravému životnímu stylu, utužovat jejich vztah k přírodě a její ochraně. Provoz školky jsme zahájili v září 2014.

Jsme hlavními členy Asociace lesních mateřských škol, která sdružuje iniciativy inspirované myšlenkou lesní mateřské školy a připravuje podklady pro legislativní změny, jejichž cílem je uznání lesních mateřský škol jako plnohodnotné alternativy ke klasické mateřské škole.

Informace o připravovaných a uplynulých akcích naleznete na našem FB – www.facebook.com/lmspermonik
Máte zájem organizovat tábory, týdenní schůzky, akce pro rodiny nebo výlety pro děti? Myslíte, že dokážete vést kroužek pro děti? Chcete prostě dělat něco smysluplného? Pak nás kontaktujte.