LMŠ

Pracovní_místo_pedagog_a_asistent_2017-1
Pro pozici pedagoga je nutné získat vzdělání v jednom z následujících oborů:

1. VŠ obor pedagogika pro MŠ
2. VŠ pedagogika pro 1.stupeň ZŠ doplněná o tzv. pedagogické minimum pro učitele MŠ
3. VŠ Pedagogické vědy pro 1. stupeň ZŠ doplněné o tzv. pedagogické  minimum pro učitele MŠ
4. VŠ vychovatelství doplněné o tzv. pedagogické minimum pro učitele MŠ
5. VŠ pedagogika volného času doplněné o tzv. pedagogické minimum pro učitele MŠ
6. VOŠ učitel pro MŠ
7. VOŠ vychovatel doplněná o pedagogické minimum na VŠ
8.  SŠ učitel v MŠ
9.  SŠ vychovatel doplněná o část maturity zaměřenou na pedagogiku předškolního věku
10. VŠ speciální pedagogika
11. VOŠ speciální pedagogika.

Pro pozici asistenta pedagoga je nutné získat vzdělání v jednom z následující oborů:
  1. chůva pro děti do zahájení povinné předškolní docházky
  2. . zdravotnické vzdělání v oboru – všeobecná/dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní/zdravotnický asistent
  3.  vychovatel
  4. pedagogické vzdělání jako učitel mš (viz výše).

 Informace o připravovaných a uplynulých akcích naleznete v sekci Akce pro veřejnost.
 
Máte zájem organizovat tábory, týdenní schůzky, akce pro rodiny nebo výlety pro děti? Myslíte, že dokážete vést kroužek pro děti či dospělé? Chcete prostě dělat něco smysluplného, nového, netradičního a zajímavého? Pak nás kontaktujte.

 

 

 

„Nevytváříme nový způsob výchovy a vzdělávání, pouze se vracíme k tomu,
co se z našeho každodenního života vytratilo!“

 

Lesní mateřská škola Permoník je projektem spolku LMŠ Permoník, který vznikl s cílem podporovat u dětí zdravý tělesný i duševní rozvoj, motivovat je ke zdravému životnímu stylu, utužovat jejich vztah k přírodě a její ochraně. Lesní mateřská škola Permoník zahájila svůj provoz v září 2014 v Černé Hoře, části Selkov v zahradě pod kaštanovou alejí.

Jsme hlavními členy Asociace lesních mateřských škol, která sdružuje iniciativy inspirované myšlenkou lesní mateřské školy a připravuje podklady pro legislativní změny, jejichž cílem je uznání lesních mateřský škol jako plnohodnotné alternativy ke klasické mateřské škole.

ALMS