LMŠ

„NEVYTVÁŘÍME NOVÝ ZPŮSOB VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, POUZE SE VRACÍME K TOMU,
CO SE Z NAŠEHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA VYTRATILO!“

.

Zřizovatelem lesní mateřské školy Permoník je spolek LMŠ Permoník, který vznikl s cílem podporovat u dětí zdravý tělesný i duševní rozvoj, motivovat je ke zdravému životnímu stylu, utužovat jejich vztah k přírodě a její ochraně. Provoz školky jsme zahájili v září 2014.